Szacunek dla samochodu służbowego

Większość współczesnych firm handlowych wyposaża swoich przedstawicieli w samochody służbowe. Motoryzacja dociera również do tych przedsiębiorstw, które nie zajmują się bezpośrednio handlem, ale których pracownicy w obowiązkach służbowych mają konieczność pokonywania większych odległości. Transport pracownika w dobrych zwyczajach firm leży właśnie po stronie pracodawcy. Pojawia się tutaj problem użytkowania pojazdów, które będąc w posiadaniu pracownika, faktycznie są własnością firmy. Odnosząc korzyści płynące z użytkowania, często pracownicy zapominają o obowiązkach związanych z poszanowaniem cudzej własności. I tak – nadużywanie dobrej woli pracodawcy skutkuje niejednokrotnie konsekwencjami służbowymi. Samochód otrzymany w ramach wykonywania danego stanowiska zgodnie z zasadami kultury osobistej powinien być traktowany z szacunkiem i użytkowany jak swój własny. Niestety, rzeczywistość pokazuje nam zupełnie odmienny standard, co buduje niepotrzebnie napięcia oraz opinię samochodów po przedstawicielach handlowych jako nie nadających się do normalnej eksploatacji.

Witaj na moim serwisie! Portal powstał dla wszystkich miłośników motoryzacji pod każdą z postaci. Zamierzam dzielić się tutaj moja wiedza i doświadczeniami o samochodach. Zapraszam do czytania i komentowania.