GRANICA ŚWIATŁA I CIENIE

Granica światła i cienia (pomiędzy plamą świetlną a górną nieoświetloną powierzchnią ekranu) powinna przebiegać po­ziomo od środka ekranu w lewo, a natomiast w prawo wzno­sić się w górę pod kątem 15° (patrząc w kierunku wiązki światła rzucanego przez reflektor).Reflektory przeciwmgłowe. Na ekranie rysuje się linię po­ziomą, w określonym odstępie poniżej poziomych ramion krzyżów kontrolnych . Wielkość ta (podawana zwykle na korpusie) dla reflektorów BOSCH wynosi 24.. .16 cm. Użytkując samochód w obszarach gdzie często występuje bardzo gęsta mgła wymiar ten należy powiększyć o około 7 cm. Refłektor o pochylanej wiązce światła ustawia się według linii poziomej, wykreślonej 20 cm poniżej pozio­mych ramion krzyżów kontrolnych. Wskutek pochylania wiązki powinna wzrastać intensywność oświetlenia nawierz- chni jezdni przed samochodem.

Witaj na moim serwisie! Portal powstał dla wszystkich miłośników motoryzacji pod każdą z postaci. Zamierzam dzielić się tutaj moja wiedza i doświadczeniami o samochodach. Zapraszam do czytania i komentowania.