Czym jest polityka transportowa

Każdy, kto spotkał się i zagłębił w wiedzę na temat transportu wie, co to są koszty zewnętrzne transportu oraz jakie są jego rodzaje, które generują ich mniej, a jakie więcej. Każdy student transportu oraz zainteresowani transportem wiedza, co to jest polityka transportowa. Wiedzą o tym także rządzący i dlatego czasami starają się przywrócić na tym rynku zasady gry fair poprzez różnego rodzaju podatki oraz opłaty. Ten mechanizm wyrównywania strat powodowanych przez koszty zewnętrzne nazywa się internalizacją kosztów zewnętrznych. Przekładając to na normalny język, jest to po prostu próba włączenia kosztów zewnętrznych o kosztów rzeczywistych, ponoszonych przez tego, kto je generuje – według zasad zanieczyszczający płaci. Warto też przyjrzeć się temu, ile wynoszą kwoty wnoszone z tego tytułu przez poszczególne gałęzie transportu do kas publicznych. A jak pamiętamy, jednym z najważniejszych kosztów generowanych przez transport są wypadki drogowe. Kolejny koszt zewnętrzny to zanieczyszczenia powietrza. Transport drogowy generuje ich w wartościach bezwzględnych ponad 5 razy więcej niż kolej.